DOPORUČ A ZÍSKEJ

Mám na srdci něco důležitého, co bych Vám, alespoň touto online cestou, chtěla říct.

Díky lidem, jako jste Vy, našim klientům a spokojeným zákazníkům jsme dnes tam kde jsme. Letos v září to budou už čtyři roky, co jsme spustili náš eshop. Tak jsme otevřeli naše řemeslo Vám všem a můžeme tak dělat to, co nás baví a co má pro nás obrovský smysl.

A to právě hlavně díky Vám!

Podporujeme zdravý životní styl, podporujeme lokální dodavatele, podporujeme zaměstnanost v Česku a v neposlední řadě podporujeme snižování plýtvání potravinami. A to hlavně díky Vám. V poslední době cítíme velkou potřebu Vám znovu poděkovat.
Upřímně Vám děkujeme za Vaši loajalitu a za vaše nákupy. Za to, že podporujete náš sen, ale i sny našich dětí. A právě podpora je to, co teď potřebujeme ze všeho nejvíce.
Za uplynulé dva roky se toho stalo tolik. Tolik věcí jsme už zvládli překonat a radovali se, že jsme z nejhoršího venku. Vypadá to však, že to nejtěžší období je pro nás právě teď. A to nás trápí. Ušli jsme dlouhou cestu a chceme tady pro Vás být i nadále. Posílat každý den voňavé balíčky a těšit se z Vaší radosti.
K tomu ale teď potřebujeme právě Vaši pomoc. Je nám jasné, že o prázdninách na nákupy nezbývá čas a chuť. Jsme na tom naprosto stejně. Ale i přesto Vás chceme poprosit, pokud je to ve vašich silách a možnostech, podpořte nás.
 
Jaká podpora nám nejvíce pomůže?
 • Nakupte si oblíbené dobroty právě teď, ať máte zásobu ve špajzce na neplánované výlety, či plánovanou dovolenou. Určitě by Vám neměla uniknout naše nová kategorie ŠPAJZKA, která ukrývá třeba fantastickou CELOZRNNOU JASMÍNOVOU RÝŽI, nebo BIO produkty
 • Pokud teď máte zásoby všeho, co u vás doma frčí a i přesto byste nás rádi podpořili, nezoufejte. Můžete koupit ELEKTRONICKÉ POUKAZY právě teď a využít je, až zase po prázdninách budete doplňovat Vaši špajzku, nebo je darujte, jako DÁREK.
 • Velkou pomocí je také sledování našich účtů na Facebooku i Instagramu, komentování, sdílení našich příspěvků a označovaní ve Vašich příspěvcích.
 • V neposlední řadě je pro nás velkou pomocí se dále dostávat do povědomí veřejnosti a nejlépe to jde tak, že nás přímo DOPORUČÍTE své rodině, přátelům a známým. Pokud jste byli s našimi produkty a službami spokojeni, budeme moc rádi, když se to Vaše okolí dozví. Aby doporučení nebylo jen tak, vymysleli jsme pro Vás DOPORUČ A ZÍSKEJ. Stačí kliknout na tento ODKAZ, přes který se zapojíte do sběru bodů za prokliknuté odkazy a tak můžete získat SLEVY až 20 % na Váš nákup na našem eshopu.  
Děkujeme za Váš čas a za Vaši podporu!

Ať už je jakákoliv.
 
 
 
 
 
Pravidla DOPORUČ A ZÍSKEJ:

ÚPLNÁ PRAVIDLA „DOPORUČ A ZÍSKEJ“ (dále jen "pravidla")

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže "Doporuč a získej" (dále jen "soutěž") na území České republiky a Slovenska. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být kdykoliv pozměněn, a to pouze formou písemných dodatků. Vztah mezi organizátorem a zadavatelem je upraven samostatným smluvním dokumentem a tento dokument upravuje pouze pravidla soutěže níže specifikované.

Technickým správcem soutěže je: Tomáš Mužík: Tábor, 39002, Čekanice, Průběžná 96, IČ: 75551071, DIČ: CZ9008191753.

Organizátorem a zadavatelem soutěže je: Lyopotraviny s.r.o., Hněvkov 66 Zábřeh 78901, IČ: 06713335, DIČ: CZ06713335

 1. Termín konání soutěže
 1. Soutěž není nijak časově omezena (dále jen "doba konání soutěže") na území České republiky a Slovenska. Tato pravidla upravují podmínky soutěže na území České republiky a Slovenska. Organizátor si vyhrazuje právo akci kdykoli ukončit.
 1. Účastníci soutěže
 1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky a Slovenska a zřízeným účtem u služby Facebook a vlastníkem e-mailové adresy, která se rozhodne zúčastnit soutěže, a to v době konání soutěže, která je umístěna na /blog/doporuc-a-ziskej/, a souhlasí s těmito pravidly (dále také "účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící").
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké.
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhru je v takovém případě organizátor a zadavatel soutěže oprávněn udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor a zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Za nekalé jednání je považován i neoprávněný zásah do technického zabezpečení serveru/webových stránek, na kterém soutěž probíhá. Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serveru, na kterém soutěž probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz tohoto serveru.

 

 

III. Odměny / výhry v soutěži a jejich předání

V soutěži se hraje o výhry. Odměnami jsou:

 1. ODMĚNA: 5 % sleva na nákup na eshopu www.lyopotraviny.cz. Odměna je zaslána na uvedený email soutěžícímu, který vyplnil pravdivě údaje do formuláře ve vyskakovacím oknu. Odměna 5 % slevový kód je zaslána po prokliknutí 10 ti kontakty, které soutěžící nasdílel svým kontaktům. Slevy nelze sčítat. Sleva je platná vždy v jedné objednávce.
 2. ODMĚNA: 10 % sleva na nákup na eshopu www.lyopotraviny.cz. Odměna je zaslána na uvedený email soutěžícímu, který vyplnil pravdivě údaje do formuláře ve vyskakovacím oknu. Odměna 10 % slevový kód je zaslána po prokliknutí 15 ti kontakty, které soutěžící nasdílel svým kontaktům. Slevy nelze sčítat. Sleva je platná vždy v jedné objednávce.
 3. ODMĚNA: 15 % sleva na nákup na eshopu www.lyopotraviny.cz. Odměna je zaslána na uvedený email soutěžícímu, který vyplnil pravdivě údaje do formuláře ve vyskakovacím oknu. Odměna 15 % slevový kód je zaslána po prokliknutí 20 ti kontakty, které soutěžící nasdílel svým kontaktům. Slevy nelze sčítat. Sleva je platná vždy v jedné objednávce.
 4. ODMĚNA: 20 % sleva na nákup na eshopu www.lyopotraviny.cz. Odměna je zaslána na uvedený email soutěžícímu, který vyplnil pravdivě údaje do formuláře ve vyskakovacím oknu. Odměna 20 % slevový kód je zaslána po prokliknutí 40 ti kontakty, které soutěžící nasdílel svým kontaktům. Slevy nelze sčítat. Sleva je platná vždy v jedné objednávce.
 1. , přičemž přesné množství a druh určuje organizátor a zadavatel soutěže.
 2. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem a zadavatelem soutěže stanoveno. Organizátor a zadavatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.
 3. Soutěžící bude v případě výhry soutěžní aplikací vyzván k vyplnění adresy pro zaslání výhry. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.
 4. Výhry budou odeslány prostřednictvím e-mailu. nebo jiného organizátorem a zadavatelem zvoleného doručovatele, jako zásilka, na adresu na území České republiky a Slovenska, kterou uvede účastník na facebookových stránkách zadavatele. Výhry budou účastníkům odeslány nejpozději do 8 týdnů od skončení daného kola soutěže. V případě, že se výherci nepodaří doručit cenu na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká v plné míře nárok výherce na získání této ceny. Takto nepřevzaté ceny propadají k následnému použití k dalším účelům organizátora a zadavatele soutěže.
 5. Organizátor a zadavatel soutěže nenese jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
 6. V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky v dané formě, propadá výhra bez náhrady ve prospěch organizátora a zadavatele soutěže a není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře. Organizátor a zadavatel soutěže je oprávněn propadlou výhru užít k jiným marketingovým účelům.
 7. Slevové kódy jsou platné 3 měsíce od zaslání na email.
 8. Slevové kódy nemusejí být vystaveny, pokud organizátor nabyde podezření, že sdílené odkazy jsou zasílány na uměle vytvořené účty neexistujících osob, a tak sdílení odkazu pozbývá smysl šíření povědomí o značce Lyopotraviny s.r.o. a e-shopu www.lyopotraviny.cz.
 1. Soutěž
 1. Soutěž probíhá prostřednictvím facebookové aplikace "DOPORUČ A ZÍSKEJ", kdy soutěžící hraje o ceny blíže určené v článku III. těchto pravidel.
 2. Výhru získá soutěžící v případě, že sdílený odkaz využije osoba, které byl odkaz zaslán.
 1. Účast v soutěži a určení výherců
 1. Uživatel se stává soutěžícím ve chvíli, kdy potvrdí, že souhlasí s tím, aby o něm aplikace získala informace (veřejný profil a e-mailová adresa). Toto lze upravit tlačítkem "Upravit poskytované informace", kde uživatel může zaškrtnout neposkytnutí e-mailu. Soutěžící mají možnost roztočit každý den kolotoč, a když mají štěstí, vyhrají.
 2. V případě sdílení odkazu, bude hráč vyzván k vyplnění informací. Z důvodu zaslání výhry jsou požadovány následující údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, ulice, obec, PSČ a stát.
 3. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo rozhodovat a určovat v době trvání soutěže: Dobu trvání soutěže, počet a druh výhry uvedené v rámci této soutěže, přičemž výslovně se uvádí, že zadavatel je oprávněn stanovit množství výher pro danou soutěž. V případě, že organizátorem a zadavatelem určené množství výher je v průběhu soutěže vyhráno ještě před datem ukončení celé soutěže, není organizátor a zadavatel povinen tento počet výher, jakkoliv zvyšovat a soutěžícímu nárok na výhru nevzniká, a to ani v případě, že by mu jinak nárok na výhru dle článku IV. těchto soutěžních pravidel vznikl.
 4. Registrace na soutěžním webu a účast v soutěži je bezplatná.
 1. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy
 1. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen "údaje") do databáze firmy organizátora a zadavatele s názvem Lyopotraviny s.r.o., se sídlem: Hněvkov 66, Zábřeh 78901 (dále jen "Společnost"), a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele, resp. technického správce pro účely realizace soutěže a předání výhry a dále pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit na Společnost.
 2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor a zadavatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, obec bydliště, emailovou adresu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
 3. Žádost o výmaz osobních údajů. Účastník aplikace má právo požádat Pořadatele a Koordinátora o výmaz osobních údajů, a to kdykoliv od jejich poskytnutí. Účastník tak může učinit písemně, e-mailem nebo telefonicky. Pořadatel a Koordinátor je povinen osobní údaje Účastníka vymazat bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor a zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na soutěžním webu soutěže: /blog/doporuc-a-ziskej/
 2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na facebookové stránce https://www.facebook.com/lyopotraviny.
 3. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
 4. Organizátor a zadavatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Podmínky vztahu účastníka k organizátorovi a zadavateli v těchto pravidlech upravené se vztahují i na vztah zadavatele - organizátora a účastníka.
 5. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor a zadavatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele než uvedená v těchto pravidlech.
 6. Organizátor a zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Organizátor a zadavatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
 7. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 8. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.